هدف ما در این پهنه بسط و توسعه ی روش های کار روایی در فضای مشاوره روان شناسی، خانواده درمانی و روان درمانی و آشنایی علاقمندان فارسی زبان به این روش هاست. با این وجود اذعان داریم که کاربرد روش های کار روایی در بسترهای گوناگونی میسر است و فعالین شاخه های مختلفی در زمینه هایی مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی می توانند از چنین روش هایی بهره مند شوند و همچنین در مسیر بسط و توسعه ی این روش ها مشارکت کنند.
ما از شما دعوت می کنیم تا با پیوستن به خانواده ی همکاران ما و علاقمندان به روش های کار روایی، در این فرایند بسط و توسعه شریک باشید.

در این پهنه به معرفی تاریخچه، کاربری ها و واکاوی ریشه های فلسفی و اجتماعی و فرهنگی روش های کار روایی (روایت درمانی) می پردازیم. همچنین تلاش می کنیم تا با ترجمه ی برخی مقالات به این فرایند بسط و توسعه دامن بزنیم و همچنین تازه ترین کتاب هایی که به زبان فارسی تالیف و یا ترجمه شده اند را نیز به شما معرفی کنیم.
استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام منبع و ارجاع به این سایت ایرادی ندارد