در این صفحه قطعات صوتی و تصویری مرتبط با روش های کار روایی و روایت درمانی را با شما به اشتراک می گذاریم.

برای تماشای ویدئوهای یکی از کارگاههای مایکل وایت به این لینک مراجعه کنید

برای تماشای مجموعه ویدئوهای مرتبط با روش های کار روایی که توسط مرکز دلویچ جمع آوری می شوند به این لینک مراجعه کنید